Ga naar de inhoud

Privacy statement

Gebruik van gegevens

De gemeente Arnhem verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten wanneer dat nodig is om haar wettelijke en publieke taak uit te voeren. Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat je rechten zijn. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je gegevens zijn veilig en worden niet gebruikt voor andere doelen dan is toegestaan.

Bescherming van gegevens

De gemeente Arnhem verwerkt je persoonsgegevens zoals staat beschreven in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en aan welke voorwaarden de gemeente zich moet houden. Wanneer persoonsgegevens gevoeliger zijn, moeten ze bijvoorbeeld (nog) beter worden beschermd tegen diefstal en moet worden voorkomen dat ze ten onrechte kunnen worden ingezien.

Datalekken melden

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een ‘datalek’. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moet elke datalek worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Je rechten

Je hebt de volgende rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens:

  • Inzage, gegevens wissen, correctie: je hebt recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou bij de gemeente bekend zijn. Ook kun je vragen gegevens te laten verwijderen. Ook heb je het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Voor al deze zaken kun je een verzoek indienen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot inzage’. Je krijgt binnen 4 weken antwoord.
  • Informatie: je hebt het recht om te weten waarom de gemeente je gegevens verwerkt.
  • Overdragen gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van je heeft, te ontvangen en over te (laten) dragen naar een andere organisatie.
  • Bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen over het privacybeleid of je privacyrechten? Je kunt je vraag mailen naar de de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via jacco.beks@arnhem.nl, of je vraag stellen via het contactformulier

Bij klachten

Als je vindt dat gemeente Arnhem zich niet houdt aan de privacyregelgeving, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.