skip to content

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Arnhem streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken voor Arnhem die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Werken voor Arnhem te vinden is: https://www.werkenvoorarnhem.nl

Nalevingsstatus

Gemeente Arnhem verklaart dat de website Werken voor Arnhem nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Arnhem is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken voor Arnhem en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 20-12-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website?
Neem dan contact op via werkenvoor@arnhem.nl.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Werken voor Arnhem nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Burgerzaken en receptiebalies